Terug naar het aanbod

Online mentoring programma

Een ankerpunt van Talentvol is het mentorschap: Samen ervoor gaan, samen kennis delen. Want we delen allemaal graag kennis, we denken allemaal graag sámen na over iets waar we mee bezig zijn. Het geeft zin aan datgene waar we mee bezig zijn.

Meerdere studies tonen ondertussen het belang van mentorschap aan bij uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen. Zo steek je als het ware het licht aan in de kamer en kan je zien waar deze kinderen écht toe in staat zijn. Dan pas kan je hen de weg wijzen.

Veel ouders geraken niet tot aan onze dagtrajecten, of hebben een andere nood voor hun kind. Voor deze kinderen hebben we het online mentoring programma opgericht.

Wat?

Dit aanbod is een verrijkingstraject voor op school of thuis met persoonlijke ondersteuning door vakspecifieke Talentvol-begeleiders. Dit zijn mensen die doorleefd zijn van een bepaald kennisdomein: docenten, professoren, ondernemers.

Voor het kind: In een eerste gesprek met Els De Wit -experte uitzonderlijke hoogbegaafdheid en zaakvoerder Talentvol- zoeken we naar jouw interesses en welke mentor het beste bij jou past. Met deze persoon kies je jouw moment uit om samen te zitten, en welk project jullie samen onder handen willen nemen. Je mentor zit de komende periode een half uur per week met jou samen om je op weg te helpen in datgene waar jij meer over wil weten. Je krijgt dan opdrachtjes, uitleg, en de kans om samen na te denken en jouw vragen te stellen.

Voor de ouders: In een eerste gesprek met Els De Wit bekijken we of jouw kind baat heeft bij dit programma en bij welke mentor je het beste terechtkomt. Je krijgt tot twee contactgegevens mee om een kort oriënterend gesprek te hebben met de mogelijke mentor alvorens je je definitieve keuze maakt.

Met de mentor bepaal je het thema dat je de komende 7 tot 10 keer zal onderzoeken. Dit telkens een half uur per week, meer tijd op aanvraag is mogelijk.

Gedurende deze weken zit je 2 keer een half uur (online) samen met Els De Wit. Een keer in week 2-3, een keer in week 6-7. Op deze manier kunnen we het pedagogisch project en de bijbehorende doelstellingen nauw in het oog houden.

Voor de scholen: Dit programma zorgt ervoor dat leerkrachten niet telkens hardnekkig op zoek moeten naar materiaal voor uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen. We weten ook dat dit niet altijd eenvoudig is. Al jaren bieden wij op maat bundels aan voor onze Talentvolkinderen die hier nood aan hebben. De tijd die vrijkomt door compacting van de leerkracht, gebruiken wij om het kind aangepast materiaal te geven waarbij ze kunnen werken aan de nodige vaardigheden (doorzetten, studievaardigheden, hulp leren vragen, plannen, taakinitiatie, ...). Het was een mooie opstap, maar een ankerpunt ontbrak: uiteindelijk staan opnieuw kind én leerkracht er in de klas alleen voor. Door deze begeleiding tot in de klas brengen wil Talentvol de leerkrachten ondersteunen én vermijden dat het kind te veel tijd in zijn eentje aan verrijking spendeert.

Door de vakspecifieke matching ontdekken de kinderen en jongeren welke mogelijkheden er zijn binnen hun interesseveld, hoe ze daar geraken en hoe ze aan die informatie geraken. Door het mentorschap kunnen ze eindelijk hun kennis delen met iemand die mee is en vermijden we een gevoel van eenzaamheid van het kind.

Ook de school mag met ons rechtstreeks contact opnemen indien ze vragen hebben of meer willen weten over dit programma.

Waarom?

Waarom brengen we niet gewoon verrijkingsmaterialen uit die de kinderen zelfstandig in de les kunnen doen? Leren doe je samen. Samen kan je een kind verder trekken dan waar het zelf dacht te geraken. Daarom hebben we ook dagtrajecten in het leven geblazen. Dit basisprincipe - samen met gelijkgezinden - willen we mee helpen doortrekken tot in de klas. Dit kunnen we mogelijk maken door middel van een ander punt dat wij belangrijk vinden: mentoren.

Een belangrijk doel bij deze kinderen is dan ook hen te tonen dat succes een optie is, maar geen zekerheid en dat dat normaal is. Lef om risico‘s te nemen en te falen horen er dus bij en worden aangemoedigd. De vraag: wat weet je nu (over jezelf) dat je ervoor niet wist is dus heel belangrijk!

Stappenplan en tarieven


Vlinders (lagere school, derde tot zesde leerjaar)
 • Oriëntatiegesprek: € 60
 • Mogelijkheid tot tienminutengesprek met maximum twee mentoren
  • De gekozen mentor krijgt de nodige informatie van het kind
 • Trajecten van 10 sessies van een half uur: 10 x € 37
  • Extra uren bijkopen is mogelijk aan hetzelfde tarief
 • 2 maal een half uur terugkoppeling met Els De Wit: 2 x € 30

Tieners (vanaf eerste middelbaar)
 • Oriëntatiegesprek: € 60
 • Mogelijkheid tot tienminutengesprek met maximum twee mentoren
  • De gekozen mentor krijgt de nodige informatie van het kind
 • Trajecten van 7 tot 10 sessies van een half uur: 7-10 x € 37
  • Extra uren bijkopen is mogelijk aan hetzelfde tarief
 • 2 maal een half uur terugkoppeling met Els De Wit: 2 x € 30

Momenteel beschikbare projecten

 • Initiatie Zweeds en cultuur
 • Mijn land
 • Recht
 • Wiskunde
 • Filosofie
 • Groene energie
 • Ideologie doorheen de geschiedenis

Hoe inschrijven?

Meer informatie en inschrijvingen rechtstreeks via Els De Wit:

Mentoren


De mentoren worden de komende weken aangevuld!

Pierre Van Mechelen

Pierre Van Mechelen is professor aan de Universiteit Antwerpen, waar hij woordvoerder is van de onderzoeksgroep Elementaire-Deeltjesfysica. Hij doceert vakken als Relativiteitstheorie en Elementaire-Deeltjesfysica. Als onderzoeker neemt hij deel aan experimenten aan grote deeltjesversnellers zoals de Large Hadron Collider in het CERN (Genève).

Tieners kunnen bij mij terecht voor het volgende thema:

 • Voor de 1-op-1 online begeleiding duiken we in de beperkte relativiteitstheorie van Albert Einstein. Formules zoals E = mc2 spreken tot verbeelding, maar we zullen zien dat deze een logisch gevolg zijn van een aantal eenvoudig uitgangspunten. Onderweg leren we over de relatie tussen ruimte en tijd, oorzaak en gevolg, en over tweelingen die niet even oud zijn. We voeren praktische “gedachten-experimenten” uit en lossen problemen op voor Capt. Kirk, Mr. Spock, en Dr. McCoy.
 • Een Engelstalig handboek kunnen lezen is een voorwaarden om deel te nemen.

Joachim Leilich

Joachim Leilich is emeritus hoogleraar filosofie aan de Universiteit van Antwerpen, van Duitse afkomst, die voorheen onder meer werkzaam als docent en student-assistent aan de universiteit van Frankfurt. Zijn belangrijkste onderzoeksthema’s zijn analytische filosofie, fenomenaal bewustzijn, Ludwig Wittgenstein, en de vrijheid van de wil. Hij promoveerde onder leiding van Karl-Otto Apel in Frankfurt.

Tieners kunnen bij mij terecht voor volgende thema’s:

 • Analytische filosofie
 • Fenomenaal bewustzijn
 • Ludwig Wittgenstein, grootste filosoof van de 20e eeuw
 • Vrijheid van de wil

Koen Van Damme

Hallo, ik ben Koen. Ik ben gefascineerd door wiskunde en wetenschappen. Ik vind het dan ook heel leuk om in complexe onderwerpen te duiken en er meer zicht op te krijgen. Mijn beroep is programmeur, wat me af en toe stevige uitdagingen en abstracte puzzels oplevert. Maar mijn interesses zijn breder: ik lees ook heel graag over cultuur en geschiedenis. Ik hoop mijn interesses met jullie te kunnen delen, maar ik ben vooral benieuwd om met jullie op onderzoek te gaan en er zelf iets van te leren.

Tieners kunnen bij mij terecht voor volgende thema’s:

 • Golven en complexe getallen
 • Chaos, onvoorspelbaarheid, en fractals
 • Hernieuwbare energie
 • Ideologie versus realiteit

Anne Van de Vijver

Anne Van de Vijver is professor aan de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen. Haar expertisedomein omvat rechten, belastingrecht, mensenrechten en ethiek. Kinderen en tieners kunnen bij mij terecht voor volgende thema’s:

 • Kinderrechtbank: Wist je dat de nieuwe regering stemrecht vanaf 16 jaar wil invoeren voor Europese verkiezingen? Wat betekenen deze rechten of wat zouden ze moeten betekenen?
 • Rechtvaardigheid: Wat betekent rechtvaardigheid dan concreet en hoe moet je in specifieke situaties beoordelen of iets gelijk is of ongelijk?
 • In deze thema's onderzoeken we wat je te weten wil komen over kinderrechten en rechtvaardigheid en gaan we daar samen mee aan de slag.

Nadine Van den Eynden Morpeth

is an assistant professor of English at KU Leuven with over 35 years in EFL-teaching. She studied in Antwerp, Leuven and London, has also worked at UCL, and as an external examiner for the Kemmy Business School (University of Limerick). In 2013 she founded her own company, English Matters (www.englishmatters.be), which provides lessons, translations, editing, and voice acting.

Topics for teenagers:

 • Grammar
 • Dialectology
 • Sociolinguistics
 • Translation
 • Oral proficiency
 • Business communication
 • Intercultural communication
 • Writing

Els De Wit

Els De Wit is zaakvoerder van Talentvol, dat uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen vanaf peuterleeftijd begeleidt. Talentvol is actief over heel Vlaanderen en geeft uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen waar ze recht op hebben: een plaats om zichzelf te zijn. Je kan er terecht voor individuele trajecten, groepstrajecten, infosessies en begeleiding.

Kinderen en tieners kunnen bij mij voor een breed gamma aan thema’s terecht:

 • Mijn land
 • Zweeds
 • Geschiedenis
 • Sociologie
 • Taalkunde
 • Psycho-educatie
 • ...Terug naar het aanbod