Terug naar het aanbod

Deepdive sessies


Waarom?

Onze pijlers zijn peers en mentors. Een mentor gaat samen met jou op pad en trekt je verder dan waar zelf dacht te geraken. Peers zijn ontwikkelingsgelijken, kinderen of jongeren die net als jou denken, net als jou zijn. Eenzaamheid en het ontbreken van mensen naar wie ze kunnen opkijken en van wie ze kunnen leren zijn twee belangrijke problemen bij onze tieners. In een wereld die zo anders is dan die van hen staan ze vaak alleen met hun interesses en vragen. De asynchrone ontwikkeling (de cognitieve, emotionele, sociale en lichamelijke ontwikkeling verloopt anders en minder evenwichtig bij uitzonderlijk hoogbegaafden) maakt het er op deze leeftijd ook niet makkelijker op. En daarbovenop komen dan ook de puberhormonen nog eens kijken... Het is een explosieve combinatie. Via de deepdives brengen we onze twee pijlers – mentors en peers – tesamen. Inhoudelijk gaan we samen de diepte in.

Wat?

Twee keer per trimester komen we fysiek samen om in groep kennis te vergaren. We duiken inhoudelijk de diepte in en praten erna nog wat na. Want kennis delen maakt het pas echt leuk.

“Eindelijk eens praten over iets dat ik me écht afvraag. Ik kan niet wachten tot de volgende deepdive!”

Data en thema's (Schooljaar 23-24)

Telkens van 14u tot 17u

 • 30 september 2023 - Mieke Matthyssen: De kunst van het "zich van de domme houden" in de Chinese cultuur: een wijze manier van (over)leven.
  • In de Chinese traditie China kent men al eeuwenlang een voorkeur voor vaagheid en suggestiviteit om de wereld te benaderen en te beschrijven. Dit vloeit onder andere voort uit het traditioneel holistisch (i.p.v. analytisch) en cyclisch mens- en wereldbeeld, met als enige natuurlijke wet constante verandering. Het Taoïsme propageert de opvatting dat echt "weten" een intuïtief proces gegrond in ervaring is, en niet zozeer in kennis en intellectuele activiteit. Maar ook in de Confucianistische morele code vinden we een neiging tot ambiguïteit en je niet te uitgesproken en duidelijk uit te drukken. Dit uit zich in het sociaal leven bij voorbeeld in de omgang met elkaar maar ook in het politieke leven, waar vaagheid en het niet of suggestief onthullen van de ware intenties, gedachten, en emoties deugdzaam is. Daarnaast dient je van de domme houden en geveinsde onwetendheid ook als coping-strategie, als een manier om in het dagelijks leven harmonie te bewaren. Aan de hand van Chinese spreuken en voorbeelden uit het dagelijks leven gaan we inzoomen op dit bijzonder cultureel fenomeen. Daarnaast leggen we ons toe op het schrift, de karakters, die ook een zekere vorm van suggestie en dubbelzinnigheid belichamen.
 • 18 november 2023 - Vanessa Weberndörfer: Neurowetenschappen - Begrijp jezelf
  • Mijn naam is Vanessa Weberndörfer. Ik ben arts en heb een passie voor neurowetenschappen. Slimme mensen houden van het grote geheel en kunnen van complexe problemen genieten. Hoe zit dat bij jou? Maar wat weet je over de structuren, die dat mogelijk maken? Hoe je dagelijks leven nieuwe hersenstructuren creëert en hoe je lichaam je denken en voelen beïnvloedt? Begrijp je jezelf? Met anekdotes en verhalen uit de praktijk zou ik je graag willen meenemen in de fascinerende wereld van neurowetenschappen en geneeskunde.
 • 30 maart 2023 - Pierre Van Mechelen: Beperkte Relativiteitstheorie: een kennismaking met diagrammen en tekeningen
  • Pierre Van Mechelen is hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen en actief als wetenschappelijk onderzoeker bij CERN, het Europees Laboratorium voor Deeltjesfysica, in Genève.
  • In deze Deepdive wordt in een halve dag een introductie gegeven tot de beperkte relativiteitstheorie van Einstein. We onderzoeken hoe de beweging van objecten systematisch kan beschreven worden en bekijken welke theoretische en experimentele bevindingen aanleiding gaven tot de beperkte relativiteitstheorie. Dit zal leiden tot een aantal bizarre paradoxen, zoals een tweelingbroer die op ruimtereis gaat en bij terugkeer veel jonger blijkt te zijn dan zijn broer. Voor wie de smaak te pakken krijgt kunnen er tot de verbeelding sprekende vraagstukken beschikbaar gemaakt worden om thuis aan verder te werken.
  • Er wordt vooral gebruik gemaakt van diagrammen en tekeningen zodat wiskundige formules zoveel mogelijk vermeden worden. Een voorkennis die overeenkomt met de 2de graad middelbaar onderwijs is wel aangewezen.
 • 20 januari 2024 - Jef Abbeel: Koude Oorlog
  • Jef Abbeel is ondertussen een vaste waarde in onze deepdives. Hij kan urenlang met grote passie vertellen over geschiedenis, en onze tieners hebben hem dan ook teruggevraagd. Ditmaal kom je meer te weten over de Koude Oorlog. Op aanvraag van onze tieners. Neem een kijkje op jefabbeel.be!
 • 20 april 2024 - Spel- en praatnamiddag
  • De sociale banden wat smeden, competitief of lekker speels. Daarvoor dienen deze spelmomenten. We brengen zelf spellen mee, maar ze mogen zeker hun eigen spellen meenemen. Wij zorgen voor het lekkers!
 • 25 mei 2024 - Tim Tavernier: gaming - NIEUWE DATUM
  • In deze sessie zal ik de geschiedenis van Videogames gebruiken om jullie per ongeluk ook wat innovaties zijn en hun impact aan te leren. Leer op welke schouders Minecraft, Fortnite en Mario Kart staan en waarom ze als innovaties zo belangrijk zijn voor hun sector en de economie in het algemeen.
  • Mijn naam is Tim Tavernier en ik ben zowel Master in Geschiedenis en ook Master in Innovatie Management. Mijn passie is om deze 2 velden tegen elkaar te slaan en zien welke vonken dit geeft. Hopelijk kan ik ook vonken van interesse bij jullie doen ontvlammen!

Praktisch

Locatie: CC Ter Dilft, 2880 Bornem

Tijdstip: Telkens van 14u tot 17u

Tarief

 • € 80
Terug naar het aanbod