Terug naar het aanbod

Dagtrajecten Oostkamp


Voor wie?

We werken met kinderen voor wie de schoolse aanpassingen nog niet voldoende zijn - en het misschien nooit zullen zijn - kinderen in huisonderwijs, en kinderen die zich onbegrepen voelen onder andere kinderen. Je kind hoeft géén IQ-test van uitzonderlijke hoogbegaafdheid te hebben. Twijfel je of dit traject iets voor jouw kind is, neem dan zeker contact met ons op.

Een dag uit de les, mag dat zomaar?

Ja, onder bepaalde voorwaarden mag dit. Je vraagt aan de school of ze code P willen toekennen aan je kind. Met deze code mag je kind uit de les, bijvoorbeeld omwille van begeleiding voor hoogbegaafdheid. De school is niet verplicht om deze code toe te kennen aan je kind, maar je kan zeker de communicatie met je school aangaan. Bij de aanvang van het traject krijg je als ouder dan de nodige documenten zodat je kind wettelijk in orde is.

Hoe werkt het?

De begeleider van onze groepjes (max. 7 deelnemers) treedt op als mentor. Onze begeleiders zijn géén meesters of juffen, maar ondersteunen het kind en begeleiden het tijdens de projecten die we samen met hen uitwerken. Tijdens deze dagtrajecten werken we aan hoofd, hart en lichaam. Dit wil zeggen dat we de kinderen uitdaging geven (hoofd), met hen werken aan zelfinzicht en alle typische hoogbegaafdheidsproblemen zoals faalangst, perfectionisme, overprikkeling, rust in je hoofd (hart), en lichaamsgericht werken om te ontdekken welke invloed je hoofd heeft op je lichaam (lichaam). Onze unieke, holistische aanpak zorgt er dus voor dat we méér zijn dan een plusklas.

Peers betekent ontwikkelingsgelijken. In onze groepjes zitten ze samen op basis van ontwikkelingsniveau. Op die manier ontdekken ze dat ze niet de enige zijn die denkt en voelt zoals hen. Veel van onze kinderen hebben te kampen met eenzaamheid, hebben geen plekje waar ze gewoon zichzelf kunnen zijn en waar ze met hun vragen terecht kunnen. Door te ontdekken dat ze niet alleen op de wereld zijn en dat er plekje bestaat waar ze gewoon lekker zichzelf kunnen zijn, staan ze steviger in de wereld en kunnen ze hun batterijen terug opladen.

Hoe ziet een dag eruit bij Talentvol?

Bij Talentvol komen we ’s morgens gezellig samen. Tijdens deze dag werk je aan een thema dat een hele trimester voortloopt. Je ontwikkelt bijvoorbeeld je eigen land. Elke sessie bouw je je eigen land net iets meer op. We leren studeren, plannen, opzoeken, stapsgewijs te werk gaan, al je informatie bij elkaar houden, hoofd- en bijzaken onderscheiden. We leren van elkaar wanneer we met een probleem zitten, misschien heeft die andere wel een oplossing? We gaan ook steeds creatief aan de slag. Want wat in ons hoofd zit, mag er ook uitkomen zodat de rest van de wereld kan zien wat je gemaakt hebt!

Wat ook leuk is: we houden van lange pauzes. Want stevig werken vraagt stevig ontspannen!

Waarom een volle dag?

Bij Talentvol hebben we bewust voor een volledige dag gekozen. Een halve dag verrijking is leuk, maar wanneer je je een volledige dag moet inspannen, wordt het moeilijk om je te blijven verstoppen. Dan moet je wel tonen wie je echt bent, wat je leuk vindt, waar je bang voor bent, welke uitdagingen je liever uit de weg gaat. En met de échte jou gaan wij graag aan de slag!

In welke groep past mijn kind?

We hebben groepen in Bornem, Leuven, Hasselt en Oostkamp. Omdat ouders vaak stevige afstanden leggen om tot bij ons te komen, proberen we er zoveel mogelijk voor te zorgen dat je kan telewerken.

Als je kind nog niet kan lezen, moeite heeft met zelfstandig werken, of nog veel nood heeft aan creatieve uitdaging, schrijf je je kind het beste in bij de kleutergroep.

Kan je kind al redelijk zelfstandig werken (bv. iets op de laptop opzoeken, een stukje tekst lezen) dan kan je kind aansluiten bij de groep lagere school. Bij twijfel bepaalt Talentvol waar je kind het beste gaat aansluiten, los van de fysieke leeftijd.

Twijfel je? Aarzel dan niet om ons te contacteren!

“We waren het eigenlijk niet van plan, maar we gaan hem toch opnieuw inschrijven. Hij kan er maar niet over zwijgen en zou het écht missen.”
“De band met de begeleidster is zo fijn om te zien. Hij kan er alles aan kwijt”
“Na de eerste sessie vertelde onze dochter: eindelijk een plekje waar ik gewoon mezelf kan zijn. Iederéén is daar zoals mij, mama! Ik ben blij dat ik jullie gevonden heb. Mijn dochter was compleet aan het wegglijden. Ik heb haar terug zien openbloeien sinds de trajecten.”
“Bedankt, Els. Bij jullie kan ze haar batterijtjes opladen en kan ze er weer een hele tijd tegenaan.”

Data

Kan elk kind hieraan deelnemen? Met een code P kan je kind gewettigd afwezig zijn op school.

Nieuwe deelnemers vragen we om een verplicht gratis kennismakingsgesprek van 15 minuten. Dit gebeurt online. Je wordt automatisch uitgenodigd bij inschrijving.

 • Kinderen (Schooljaar 23-24)
  • Trimester 1: 28/9, 12/10, 26/10, 16/11, 30/11, 14/12, telkens van 9u00 - 15u00
   • Thema: Spellen in de wereld
  • Trimester 2: 18/1, 1/2, 29/2, 14/3, 28/3, telkens van 9u00 - 15u00
   • Thema: Je eigen onderneming oprichten
  • Trimester 3: 25/4, 16/5, 30/5, 13/6, telkens van 9u00 - 15u00
   • Thema: Beginnend programmeren en coderen

Locatie

Hoeve Hangerijn, Gemeneweideweg-Zuid 113, 8310 Brugge Nieuwe locatie!

Tarieven

 • Trimester 1, schooljaar 22-23, € 650
 • Trimester 2, schooljaar 21-23, € -
 • Trimester 3, schooljaar 22-23, € -
 • Jaartarief schooljaar 22-23, € 1700 ipv € 1800, te betalen voor 28 juni

Begeleiders


Ilse Degroote

Ik ben 38 jaar en mama van 2 prachtige kinderen. Ik ben psycholgisch consulente van opleiding en heb reeds jarenlange ervaring met kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele problemen. Ik heb echter een zeer grote affiniteit (professioneel en privé) met deze bijzonder talentvolle kinderen. Dit zowel binnen als buiten de schoolcontext.

Ik volgde dan heel wat studieavonden en opleidingen rond hoogbegaafde kinderen en meer specifiek, hun sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling. Dit als aanvulling op mijn ruime ervaring binnen studiebegeleiding, gezinsbegeleiding, individuele begeleiding... voor (hoogbegaafde) kinderen van 0 tot 12 jaar.

Naast mijn werk binnen de hulpverlening en mijn privépraktijk, kreeg ik de kans om via Talentvol bij te dragen aan de soms moeilijke, maar altijd magische weg van de emotionele ontwikkeling van deze kinderen. Ik kijk er dan ook erg naar uit om samen met deze kinderen op zoek te gaan naar vertrouwen, afstemming, groei en begrip. Om de leegtes te vullen en de moeilijkheden te overwinnen.

Hilde De Vos

Mijn naam is Hilde De Vos. Ik ben klinisch psychologe en preventieadviseur psychosociale aspecten. Mijn loopbaan was afwisselend: mijn eerste job was als “animator” in een tekenfilmstudio; vervolgens was ik leerkracht en leerlingbegeleider in scholen met een ASO, TSO en BSO aanbod. Al snel stelde ik me vragen bij de algehele ontwikkeling van hoogbegaafde leerlingen. Daaruit groeiden volgende activiteiten:

 • individuele coaching (lager en secundair onderwijs)
 • studieadvies / inoefenen van studiemethodes met onderpresteerders
 • contacten met schooldirectie en leerkrachten om een aangepast leeraanbod uit te tekenen
 • actief in de werkgroep secundair onderwijs van het CBO (Centrum voor Begaafdheids Onderzoek), Antwerpen
 • begeleiden van jongeren in hun traject voor de Examencommissie Secundair Onderwijs
 • organiseren van activiteiten voor begaafde kinderen / jongeren (lezingen, daguitstappen en weekends)

Toen ik 49 was, besloot ik psychologie te studeren. Voor het eerst in mijn leven “studeerde” ik en bleek het nuttig om leertechnieken toe te passen. Leren gaf eindelijk eens voldoening. Daarom ook zocht ik nadien werk in een voor mij nieuwe omgeving zodat het opdoen van nieuwe kennis niet zou stoppen => behandelen van slaapproblemen (CBT-I), angstklachten / hyperventilatie, de begeleiding van teams / individuen, bemiddelen, ...

En nu krijg ik de kans om samen met Talentvol projecten voor uitzonderlijk begaafde kinderen vorm te geven. Het lijkt wel thuiskomen. En dat zal het voor de kinderen ook zijn: een plaats ...

 • waar ze andere “vreemde eendjes” ontmoeten: hun spiegels
 • waar ze aangemoedigd worden om niet NA te denken (herhalen wat je is voorgezegd), maar ruimte krijgen om zelf te denken (ja, dat is werken), onafhankelijk
 • waar hen de kans gegeven wordt om zichzelf te leren kennen. “Ken u zelf” doe je levenslang. Wat wil je zelf en wat durf je daarvoor te doen?

Els De Wit

Els De Wit is zaakvoerder van Talentvol, dat uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen vanaf peuterleeftijd begeleidt. Talentvol is actief over heel Vlaanderen en geeft uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen waar ze recht op hebben: een plaats om zichzelf te zijn. Je kan er terecht voor individuele trajecten, groepstrajecten, infosessies en begeleiding.
Terug naar het aanbod