De indeling van Talentvol

Leeftijd en leerjaar zijn relatieve begrippen wanneer je met uitzonderlijke hoogbegaafdheid te maken krijgt. Een kind kan 2 jaar, 5 jaar of meer cognitief voorstaan, al dan niet meerdere keren versneld zijn, ... Talentvol werkt daarom met vaardigheidsniveau's in zijn aanbod. Klik op de knop om de uitleg per niveau te lezen. 

 

Vaardigheidsniveau's

 

  • We starten bij een kleuteraanbod. Van de Regenbogen wordt er nog niet verwacht dat ze tekstjes kunnen lezen. Dit is wel het geval bij de Rupsen. Zij worden soms samen gezet in groepjes, zoals Filosoferen. (code ReRu)
     
  • Vlinders kunnen al relatief zelfstandig werken.
     
  • Ook Troubadours en Duende worden vaak samen gezet in groepjes omwille van hun zelfstandigheid en lange concentratiespanne (bij voldoende interesse). (code TrouDu)

 

 

 

regenbogen

 

      Regenbogen

 

 

rupsen

           

           Rupsen

 

 


Vlinders

          Vlinders

 

 


Troubadours                 

                  Troubadours

 

 

 

Hoogbegaafd verrijking                 

                  Duende